Skip to main content

De Kinderzorg Kliniek

Aandacht en zorg voor kinderen en jongeren

Voor niet acute poliklinische zorg

  • De Kinderzorg Kliniek biedt poliklinische zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Voor kinderen met voedingsproblemen richten we ons op jonge kinderen tot en met 10 jaar. 
  • Het multidisciplinair team bestaande uit gespecialiseerde kinderartsen, verpleegkundig specialisten, pedagoog, kinderpsycholoog, gezinsverpleegkundige en het paramedische team van o.a.de (pre)logopedist, kinderdiëtist en kinderfysiotherapeut behandelt het kind én zijn/haar omgeving. 
  • De geïntegreerde en gecoördineerde behandeling vindt plaats in Het Droomhuis, een kindvriendelijke, familiegerichte huiselijke en ontwikkelingsgerichte omgeving.
  • Na verwijzing vanuit het CJG, uw huisarts of kinderarts heeft u de mogelijkheid zelf een afspraak te maken bij ons.
  • We bieden geen acute of spoedeisende zorg. Hiervoor moet u contact opnemen met uw huisarts of 112 bellen.

Kinderzorg Kliniek, voor aandacht en zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar voor niet-acute kindergeneeskundige poliklinische zorg

Overmatig huilen

Sommige baby’s huilen vaak of heel lang achter elkaar zonder duidelijke oorzaak, ongeacht de hoeveelheid slaap, voeding en troost. We noemen dit overmatig huilen. Ouders voelen zich machteloos, ze hebben vaak alles geprobeerd en niets lijkt te helpen. Binnen de Kinderzorg Kliniek nemen wij de tijd om naar uw verhaal te luisteren en zoeken we samen met de kinderarts en de pedagoog met u naar een oplossing.

Voeding- en eetproblemen/ARFID

Leren eten gaat niet altijd vanzelf, helaas kunnen er ook problemen ontstaan waardoor ouders behoefte hebben aan professionele hulp. Weigert uw baby ineens de fles en buigt de groei af? Of lukt de overstap van borst-of flesvoeding naar vaste voeding maar moeizaam? Of heeft uw kind extra moeite met stukjes leren eten en blijft het kokhalzen?

Problemen in de algehele ontwikkeling

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in een eigen tempo. Soms zijn er zorgen over een achterstand in ontwikkeling omdat bepaalde mijlpalen (omrollen, lopen, eerste woordjes praten, verstaanbaarheid) niet worden behaald of dat eerder behaalde mijlpalen weer verdwijnen.

Slaapproblemen

Veel ouders worstelen met de slaapproblemen van hun jonge kind. 1 op de 10 ouders in Nederland ervaart de slaap van hun baby als een probleem. Gezonde slaap is van groot belang voor kinderen en ouders. Slaapproblemen bij jonge kinderen zijn gerelateerd aan risico’s op fysieke, cognitieve en emotionele problemen op latere leeftijd.

Multidisciplinair Hoofdpijn Spreekuur

Kinderen en jongeren met hoofdpijn (0-16 jaar) kunnen op het speciale spreekuur “Stekelvis” gezien worden. Het kinder-hoofdpijn spreekuur is ontstaan om kinderen en jongeren te helpen met langdurige hoofdpijn. Wij vinden het belangrijk om het probleem van meerdere kanten te benaderen, om zo snel mogelijk het probleem in kaart te kunnen brengen en zo snel het kind te kunnen helpen!

Dit spreekuur is een samenwerking tussen onze kinderneuroloog en de kinder-manueeltherapeut van Fysiotherapie Rotterdam Centrum, gespecialiseerd in hoofdpijn. Het doel van het spreekuur is om medische oorzaken van de hoofdpijn uit te sluiten en de ouder en kind weer op weg te helpen naar een leven zonder hoofdpijn.

Kinderen met functionele/chronische buikpijn (0-18 jaar)

Buikpijn komt bij kinderen regelmatig voor. Wanneer de buikpijnklachten langer dan 2 maanden bestaan is er sprake van chronische buikpijn. Bij chronische buikpijnklachten kunnen veel verschillende mogelijke oorzaken een rol spelen, zowel lichamelijke als niet-lichamelijke oorzaken.

Kinderen met obstipatie

Moeizame ontlasting of obstipatie komt bij kinderen regelmatig voor. Hier heb je als ouder of verzorger niet altijd zicht op. De ontlasting komt dan niet elke dag maar om de 3-4 dagen bi jvoorbeeld. De ontlasting kan daarbij ook hard (en soms pijnlijk) zijn, vaak in de vorm van keutels. Dit kan gepaard gaan met klachten als buikpijn, spugen en soms zelf gewichtsverlies. Bij een optimaal ontlastingspatroon is de ontlasting voldoende zacht en komt de ontlasting voldoende vaak (idealiter 1x per dag) in voldoende grote hoeveelheden.

Iedere ouder heeft een droom voor zijn of haar kind

Voor sommige families is het realiseren van die droom niet vanzelfsprekend

Achtergrond

Het team van De Kinderzorg Kliniek respecteert de rechten van het kind zoals die beschreven staan in het Handvest Kind & Zorg en in overeenstemming zijn met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Ieder kind heeft recht op optimale zorg. Ouders van kinderen die vaak (langdurige) zorg nodig hebben krijgen te maken met veel verschillende zorgprofessionals. Wat vaak mist is de coördinatie van de verschillende behandelingen. Wie doet nu wat? In dit proces spreken we met ouders voor ieder gezin 1 aanspreekpunt/hoofdbehandelaar af, die de zorg kan coördineren en ouders ondersteunt in dit proces. Samen met kind en ouders wordt besloten wat het kind nodig heeft om zo optimaal mogelijk zich te ontwikkelen en worden ouders ondersteund in hun ouderschap en denken we mee over hoe de goede band tussen ouder en kind bevorderd kan worden. We toetsen dat op de vier kindleefdomeinen: medisch, ontwikkeling, sociaal en veiligheid.

Tegen die achtergrond is De Kinderzorg Kliniek ontstaan, om zo kindvriendelijke multidisciplinaire zorg dichtbij huis te kunnen aanbieden. Er wordt intern samengewerkt aan een geïntegreerd behandelplan en extern samengewerkt met alle ketenpartners uit de omgeving van het gezin. We vinden het ook belangrijk dat de zorg op de juiste plek plaatsvindt. Dat betekent dat wanneer de zorg en behandeling in De Kinderzorg Kliniek wordt afgesloten er een warme overdracht plaatsvindt naar de verwijzer en of ketenpartner.

Samengevat: De Kinderzorg Kliniek biedt kindvriendelijke en multidisciplinaire zorg dichtbij huis en in goede samenwerking met de omgeving.

Het Droomhuis

Stichting De Kinderzorg Kliniek is gevestigd in Het Droomhuis aan de Bramantestraat, 30-34, 3066 BN Rotterdam-Prinsenland. Het Droomhuis is een groot pand, dat zowel binnen als buiten volledig kind- en rolstoelvriendelijk is ingericht.

In het Droomhuis bevindt zich ook het ontdekkingscentrum van CityKids voor kinderen van 5-15 jaar met een (meervoudige) beperking en het verpleegkundig centrum met vroeghulp groepen. Hier komen overdag jongere kinderen in de leeftijd van  0-6 jaar met een intensieve ( verpleegkundige ) zorgvraag voor zorg en dagbehandeling.  Meer informatie kunt u vinden onder Droomhuis - Rotterdam (citykids.nl)

Tegen de achtergrond van de kennis uit de markt en op het stevige fundament van CityKids, is Stichting De Kinderzorg Kliniek opgericht voor kinderen van 0 tot 18 jaar waar kindergeneeskundige poliklinische zorg en dagbehandeling zal worden aangeboden.