Skip to main content

Over ons

In De Kinderzorg Kliniek  zijn er verschillende spreekuren voor specifieke zorgvragen ingericht. De verwijzing vindt plaats via de jeugdarts, huisarts of de kinderarts uit het ziekenhuis.  U heeft dus altijd een verwijzing van één van hen nodig. Wij bieden korte wachttijden en hebben veel contacten en samenwerkingsverbanden met zorgverleners uit de omgeving (korte lijntjes).

Bij het eerste poli bezoek met de kinderarts is vaak ook de verpleegkundig specialist of pedagoog aanwezig. Er is meer tijd en aandacht om samen met ouders de 4 kinderleefdomeinen zoals medisch, veiligheid, sociaal en ontwikkeling te bespreken. Er wordt door de hoofdbehandelaar en het team, samen met het kind en de ouders een behandelplan opgesteld. De hoofdbehandelaar zal de zorg coördineren en samen met ouders vaststellen welke andere zorgprofessionals bij kunnen dragen aan de behandeling van het kind. U en het kind blijven altijd zelf de regie houden over de behandeling. Wij zijn daarin één team. 

Family Integrated Care

We begeleiden niet alleen het kind, maar betrekken het hele gezin van het kind met de zorgvraag. We volgen ook de Infant Mental Health uitgangspunten en kijken breed naar het ontwikkelingsverloop van het kind, de ouder en belangrijke anderen uit de omgeving. We willen zo vroeg mogelijk extra oog en aandacht hebben voor de kwaliteit van de ouder-kind relatie.

Samen Multidisciplinair

Een kind en het gezin ervaren een hecht team van professionals onder één dak, die een open communicatiestructuur heeft en ouders versterken in hun ouderrol en zelfregiefunctie. 

De coördinatie van zorg wordt gedaan door het vaste aanspreekpunt/hoofdbehandelaar van het gezin.

Verbinding en samenwerking

We hebben goede contacten met de huisartsen uit regio Rijnmond, Centra voor  Jeugd en Gezin en de kinderartsen uit de omringende Rotterdamse  ziekenhuizen. De zorg en behandeling die het kind nodig heeft wordt zo nodig en waar nodig gegeven. In het ziekenhuis als het nodig is, dichtbij huis, laagdrempelig,  zodra het kan.

Innovatie

Door het ontwikkelen van De Kinderzorg Kliniek is er een Zelfstandig Behandel Centrum gerealiseerd waarbij er vernieuwing ontstaat op het gebied van de kindergeneeskundige zorg voor het (chronisch) zieke kind. Er is betrokkenheid van alle zorglijnen (eerste-, tweede-, en derde lijn) noodzakelijk. De zorg wordt multidisciplinair vorm gegeven in Het Droomhuis.

Enthousiast en gedreven

Het multidisciplinair team vindt en stimuleert elkaar in de raakvlakken van ieders expertise. Samen zien we bij de behandeling van het kind meer. We versterken elkaar en vullen elkaar aan. Het team is enthousiast, heeft veel ervaring op de zorgpaden die we binnen de Kinderzorg Kliniek behandelen. We zullen altijd samen met ouders naar oplossingen en antwoorden zoeken. We vinden het belangrijk dat de ouders zich gehoord en gezien voelen en tevreden zijn over de kindvriendelijke benadering en behandeling die het kind en gezin bij ons krijgt.  

Maatschappelijk verslag

Impressie in beeld