Skip to main content

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind?

Algemene ontwikkelingsachterstand of zorgen over de ontwikkeling 
Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van uw kind kan hij of zij worden verwezen naar De Kinderzorg Kliniek. Afhankelijk van de complexiteit van de problematiek en de vraag van de verwijzer wordt uw kind ingepland voor een consult op één van onze spreekuren. We werken zoveel mogelijk in een multidisciplinair teamverband. Het kan ook zijn dat een kinderarts of kinderneuroloog uw kind eerst beoordeelt en vervolgens aanmeldt voor één van de volgende spreekuren:

  • Het Kikkervis spreekuur wordt gedaan door de kinderneuroloog en kinderfysiotherapeut en met name kinderen waarbij er zorgen zijn over de motorische ontwikkeling.
  • Het Octopus spreekuur is bedoeld voor kinderen met een brede ontwikkelingsachterstand (achterstand op gebied van de motoriek, achterstand in de spraak/taalontwikkeling en/of een verstandelijke beperking). Het doel van het spreekuur is om snel tot een diagnose te komen en om de juiste zorg en/of ondersteuning te bieden zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen in zijn eigen tempo en mogelijkheden.  Ons team bestaat uit de kinderneuroloog, kinderfysiotherapeut, kinderarts, kinderrevalidatie arts (vanuit Rijndam) en GZ psycholoog.

Kinderen met een (meervoudige) beperking of ontwikkelingsachterstand die al een diagnose hebben 
Als uw kind al een ontwikkelingsachterstand heeft bij een reeds bekende (genetische) diagnose (gesteld in academisch ziekenhuis of ander ziekenhuis), willen we graag helpen om de zorg te coördineren samen met onze collega’s in het ziekenhuis waar uw kind al bekend is (shared care). Als uw kind niet heel erg afhankelijk is van ziekenhuiszorg (bijv. door veelvuldige opnames) dan kunnen we de controles in De Kinderzorg Kliniek doen. 

Kinderneurologische expertise 
Kinderen bekend bij een algemene kinderarts, revalidatiearts, kinder- en jeugdpsychiater waarbij er twijfel bestaat over de aanwezigheid van een onderliggend neurologisch aandoening, kunnen voor een consult aangemeld worden.