Skip to main content

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind?

Zorgen over achterstand in ontwikkeling 
Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van uw kind kan verwijzing plaatsvinden naar De Kinderzorg Kliniek. Afhankelijk van de complexiteit van de problematiek en de vraag van de verwijzer wordt uw kind ingepland voor een consult op één van onze spreekuren. We werken zoveel mogelijk in een multidisciplinair teamverband.

Allereerst zal aanvullende informatie verzameld worden van de verschillende ontwikkelingsdomeinen: motoriek, spraak/taal en verstandelijk functioneren. Tijdens het consult in De Kinderzorg Kliniek vindt oa onderzoek plaats door een kinderarts. Op deze manier kan zorgvuldig de aard van de problematiek in kaart gebracht worden en bepaald worden welke vervolgstappen nodig zijn in diagnostiek en kunnen we u helpen bij het vinden van de best passende begeleiding en zorg. In De Kinderzorg Kliniek kan geen diagnostiek in de vorm van algemeen ontwikkelingsonderzoek, autisme onderzoek of intelligentie-onderzoek worden afgenomen. Dat is alleen mogelijk binnen de jeugd GGZ. Om voor vergoeding vanuit de jeugdwet in aanmerking te komen kunt u terecht bij daartoe gecontracteerde zorgaanbieders in de gemeente waar het gezin woont. Ons secretariaat kan ouders advies geven welke route er gevolgd kan worden.

Kinderen met een (meervoudige) beperking of ontwikkelingsachterstand die al een diagnose hebben 
Als uw kind al een ontwikkelingsachterstand heeft bij een reeds bekende (genetische) diagnose (gesteld in academisch ziekenhuis of ander ziekenhuis), willen we graag helpen om de zorg te coördineren samen met onze collega’s in het ziekenhuis waar uw kind al bekend is (shared care). Als ziekenhuiszorg (bijv. door veelvuldige opnames) beperkt nodig is dan kunnen de controles in De Kinderzorg Kliniek plaatsvinden.