Skip to main content

CHRONISCHE BUIKPIJN

Buikpijn komt bij kinderen regelmatig voor. Wanneer de buikpijnklachten langer dan 2 maanden bestaan is er sprake van chronische buikpijn. Bij chronische buikpijnklachten kunnen veel verschillende mogelijke oorzaken een rol spelen, zowel lichamelijke als niet-lichamelijke oorzaken.

Als er sprake is van chronische buikpijnklachten kan verwijzing naar De Kinderzorg Kliniek plaatsvinden. Tijdens het consult met de kinderarts vindt onderzoek plaats naar een mogelijke oorzaak. Er kan ook sprake zijn van bijkomende klachten, zoals obstipatie, diarree, overmatige winderigheid, oprispingen, zuurbranden, afbuigende groei, etc. De kinderarts beoordeelt of aanvullend onderzoek, zoals bloed- of ontlastingsonderzoek, nodig is en bespreekt welke behandeling(-en) maar ook welke leefstijlmaatregelen zinvol kunnen zijn. Het is bekend dat chronische stress-factoren een belangrijke oorzaak van buikpijnklachten kunnen zijn. Bijvoorbeeld wanneer kinderen niet lekker in hun vel zitten of iets heel spannend vinden. Het kan dan nodig zijn om met elkaar te onderzoeken of en welke stress-factoren een rol zouden kunnen spelen en welke aanpak of begeleiding het meest passend is.