Skip to main content

Huilen

Als een baby vaak of langdurig achter elkaar huilt zonder een duidelijke oorzaak, noemen we dit overmatig huilen. De ene ouder heeft hier meer of eerder last van dan de andere ouder. Vaak komt het huilen in combinatie met voedings- of slaapproblemen.

Als uw baby veel huilt geeft dit spanning in het gezin. Als ouder maakt u zich zorgen waarom uw baby huilt, of uw baby pijn heeft, hoe u hem of haar kunt troosten en hoe u voor een goed slaap- en voedingsritme kunt zorgen. U heeft vaak alles geprobeerd en niets lijkt te helpen.

Het merendeel van de baby’s die overmatig huilen ( 95%) is gezond. Maar de ervaring leert dat ouders zich allereerst zorgen maken over een medische oorzaak voor het huilen. Daarom wordt uw kindje tijdens het eerste consult bij de Kinderzorg Kliniek door de kinderarts onderzocht. Samen met de pedagoog of verpleegkundig specialist wordt er ook gekeken naar uw individuele situatie en krijgt u adviezen op maat. Dat kan praktisch zijn, door gebruik te maken van verschillende methodieken zoals inbakeren en draagdoeken en de 5 S’en troostmethode volgens Harvey Karp. Daarnaast denken we met u mee over wat er in uw situatie nodig en mogelijk is en ondersteunen we u, zo nodig ook daarna, om deze fase zo goed mogelijk door te komen.

We weten ook dat uw kind op zijn of haar best is in de eigen omgeving. We streven naar een optimale samenwerking met alle verwijzers in de ketenzorg. Voor ons team betekent dat dat er in overleg met ouders bijvoorbeeld een “warme overdracht” zal zijn naar uw huisarts of het Centrum van Jeugd en Gezin in uw regio.

“Zorg zo nodig en waar nodig” dat is de beste zorg en de meeste aandacht zo dicht mogelijk bij huis.

Voor meer informatie zie Huilbaby's | Cyberpoli

Het droomkamertje