Skip to main content

Slapen

Kinderen moeten van jongs af aan nog een slaapritme ontwikkelen. Vaak gaat dit geleidelijk aan en ontwikkelt een baby of peuter in de loop van de tijd een gezond slaapritme.

Maar niet altijd gaat dat vanzelf. In die gevallen is het van belang om op zoek te gaan naar de oorzaak van het slaapprobleem.

Heeft het te maken met slaapgewoontes en omstandigheden van het slapen? Is er sprake van een slaapstoornis? Is het slaapritme niet goed door ontstane ouder-kind patronen of is er mogelijk sprake van andere problemen, zoals psychische klachten?

Hoe dan ook geeft een tekort aan goede dag- en nachtrust, voor zowel het kind als de ouder, risico op andere problemen, zoals hoge prikkelbaarheid en stemmingsproblematiek.

Het tijdig doorbreken van de slaapproblemen is dan ook nodig, liefst zo vroeg mogelijk.

Wij behandelen kinderen met slaapproblemen van 0-10 jaar, waarbij sprake is van multi-problematiek:

  • Baby’s: slaapproblemen in combinatie met regulatieproblematiek
  • Kinderen van 1 tot 10 jaar: slaapproblemen in combinatie met voedings-, psychosociale en/of pedagogische problematiek

Bij De Kinderzorg Kliniek kijkt een team van kinderartsen, een verpleegkundig specialist en pedagoog/gezinsverpleegkundige met u mee naar de slaapproblemen die u met uw kind ervaart.

Uw kind wordt onderzocht, we denken met u mee en geven zo nodig adviezen, kortom we ondersteunen u bij de uitdagingen die u te wachten staan. Daarin hebben we oog voor het hele gezin.

Daarnaast kunnen we uw kind doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp als er sprake is van een slaapstoornis.