Diagnostiek

Onder supervisie van de kinderarts en GZ psycholoog vinden de volgende diagnostische onderzoeken in De Kinderzorg Kliniek plaats:

Intelligentie onderzoek

In dit onderzoek wordt gekeken naar de leermogelijkheden en beperkingen van het kind en of jongere. Er wordt aan de hand van dit onderzoek schooladvies gegeven Binnen de Kinderzorgkliniek beschikken we over diagnostische middelen voor zowel sprekende als niet sprekende kinderen.

Ontwikkelingsonderzoek

In dit onderzoek worden de verschillende ontwikkelingsgebieden (sociaal, emotioneel, cognitief en adaptieve vaardigheden) in kaart gebracht. Hiervoor worden er verschillende vragenlijsten gebruikt en zal er een gesprek plaatsvinden met de ouders om de gehele ontwikkeling in kaart te brengen. Op deze manier wordt er gericht gekeken naar wat het kind kan en aankan. Als hier een groot verschil in is wordt er gerichte behandeling geadviseerd. Ook wordt het schooladvies hier op afgestemd.

Autisme onderzoek

Een ontwikkelingsachterstand kan veroorzaakt worden door ASS. Door het stellen van een diagnose kan het kind de juiste behandeling krijgen, waar door zijn of haar ontwikkeling gestimuleerd wordt.

Binnen dit onderzoek wordt gericht gekeken naar de kenmerken van ASS. Hiervoor worden verschillende vragenlijsten afgenomen, vindt er een gesprek plaats met de ouders over de gehele ontwikkeling en wordt het kind geobserveerd in een spelsituatie binnen het De Kinderzorgkliniek.

Wanneer ouders uitleg willen krijgen over ASS en wat dat voor hun kind betekent kunnen ze aangemeld worden voor psycho-educatie.

Groot psychologisch onderzoek

Soms is het onduidelijk wat er met een kind aan de hand is en is het belangrijk dat er een duidelijk beeld wordt gevormd wat een kind kan en aankan, maar dat er ook gezocht wordt naar een verklaring waarom de ontwikkeling anders verloopt.  Binnen het groot psychologisch onderzoek wordt breed gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van kinderen. Het IQ en de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt in kaart gebracht. De ouders worden uitgenodigd voor een uitgebreid gesprek over de gehele ontwikkeling van het kind. Het kind wordt uitgenodigd voor een spelobservatie en er zullen er vragenlijsten ingevuld worden om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling en het functioneren van het kind.

Ouders krijgen gerichte adviezen mee over welke behandeling nodig is om de ontwikkeling te stimuleren.

Bramantestraat 34
3066 BN Rotterdam
010 - 2681000 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.