Skip to main content

Kinderen met voedings- en eetproblemen/ARFID

Leren eten gaat niet altijd vanzelf. Helaas kunnen er ook problemen ontstaan waardoor ouders behoefte hebben aan professionele hulp.

Weigert uw baby ineens de fles en buigt de groei af? Of lukt de overstap van borst- of flesvoeding naar vaste voeding maar moeizaam? Of heeft uw kind extra moeite met stukjes leren eten en blijft het kokhalzen?

Soms liggen pedagogische problemen ten grondslag aan het eetprobleem. Elke dag weer strijd aan tafel, de gezelligheid rondom het eten is ver te zoeken. Het spreekt voor zichzelf dat hierdoor het hele gezinsleven beheerst wordt.

Veel jonge kinderen hebben een lust-ik-niet fase. Dit gaat meestal vanzelf weer over. Soms zijn de problemen rondom het eten ernstiger.  Kinderen weigeren om eten in de mond te nemen of zij spugen het eten direct weer uit. Hierbij gaat het om kinderen met weinig eetlust of om extreem kieskeurige kinderen die alle voeding met een bepaalde smaak, geur of structuur weigeren. Een ernstige vorm van voedselweigering en selectief eetgedrag kan voedingsdeficiënties en groeivertraging veroorzaken of kan zelfs leiden tot uitdroging waardoor (tijdelijke) sondevoeding onvermijdelijk is.

Eetproblemen kunnen ook ontstaan na een vroeggeboorte of als gevolg van lichamelijke ziekte. Hierbij zijn fysieke belemmeringen of negatieve ervaringen tijdens eten en drinken de oorzaak voor het ontstaan van eetaversies. Kinderen kunnen dan nog steeds afhankelijk zijn van sondevoeding terwijl er geen medische reden meer is voor de sondevoeding.

In De Kinderzorg Kliniek diagnosticeren en behandelen wij kinderen met voedingsproblemen en eetproblemen zoals bijvoorbeeld ARFID. Maakt u zich zorgen? Herkent u misschien enkele signalen bij uw kind? Zoek dan hulp. Graag verwijzen we ook naar de volgende websites: K-EET verbetert de hulp voor kinderen en jongeren met een eetstoornis - Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Eetstoornissen Netwerk en https://nee-eten.nl/.

ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) is een afwijking in het eetgedrag, waarbij een kind te weinig eet of zeer selectief eet. Hierdoor krijgt een kind te weinig (gezonde) voeding binnen.
Kinderen met ARFID:
  • weigeren voedsel met een bepaalde kleur, geur of structuur
  • of laten een gebrek aan eetlust zien
  • of hebben weinig interesse in eten
  • sommige kinderen zijn bang voor verslikken, braken of stikken en zijn hierdoor angstig om te eten.
We hebben de behandeling van de eetproblemen van jonge kinderen verdeeld in de onderstaande leeftijdsgroepen:

0-1 jaar

Veel voorkomende voedingsproblemen bij baby’s zijn o.a. flessenweigering, moeite bij de overstap van borst of flesvoeding naar vaste voeding. Moeite bij het leren kauwen?

Met al deze vragen kunt u bij ons terecht. Ons multidisciplinaire behandelteam gaat met u bespreken hoe wij u en uw kind kunnen ondersteunen.

1-12 jaar

Afwijkend eetgedrag bij jonge kinderen wordt meestal veroorzaakt door verschillende factoren. Er kan een medische oorzaak aan ten grondslag liggen, maar ook niet medische oorzaken zoals gedragsmatige factoren, psychische factoren, gezinsfactoren kunnen een rol spelen.

Dit leidt bij ouders/verzorgers vanzelfsprekend tot frustratie en ook zorg over de groei en ontwikkeling van hun kind.

Ons multidisciplinair behandelteam zal samen met u kijken hoe we uw kind en uw gezin kunnen adviseren en begeleiden. 

Door middel van vragenlijsten en eetobservaties en gesprekken met u, komen we tot een behandelplan en advies.

Zie ook: Mert in de kinderzorgkliniek

Zie ook: Mert haalt zijn eetdiploma

AFBOUWEN SONDEVOEDING, HOE KOMT MIJN KIND TOT ETEN?

Waarom eet mijn kind niet?

Er komt een moment dat sondevoeding bij uw kind medisch gezien niet meer nodig is. Maar het afbouwen van de sondevoeding blijkt voor uw kind lastig te zijn.

De eerste stap bij afleren van de sondevoeding is duidelijk krijgen waarom uw kind nog niet zelf eet. Samen met u als verzorgers wordt in kaart gebracht welke lichamelijke, psychische, gedragsmatige of gezinsfactoren hierbij een rol spelen.

Het multidisciplinaire eetteam zal door middel van vragenlijsten, observaties van een eetsituatie en gesprekken met u als ouder/verzorger, goed zicht proberen te krijgen op de situatie van uw kind.

Behandeling
Op basis van de diagnose zullen wij een behandelplan op maat maken en aan u voorstellen.

Bij de behandeling zijn verschillende zorgverleners betrokken zoals diëtist, logopedist, kinderpsycholoog, kinderarts en/of specialist van het eetteam.

Uw rol als ouder/verzorger is enorm belangrijk hierin. U krijgt adviezen/tips hoe het eetprobleem thuis aan te pakken.

Doelen van de behandeling
Indien er geen onderliggende medische oorzaak is, zal het bij de meeste kinderen lukken om na een intensief traject de sondevoeding volledig af te bouwen.

MULTIDISCIPLINAIR EETTEAM

Een multidisciplinaire benadering kan essentieel zijn bij de behandeling van voedings- en eetproblemen. Ons team bestaat uit een kinderarts, kinderdiëtist, prelogopedist ervaren met voedings- en eetproblemen, een (ortho)pedagoog, een verpleegkundig specialist en een kinderpsycholoog.